Advokát zakladá obchodné spoločnosti prostredníctvom elektronického  podpisu advokáta, t.j. bez správnych poplatkov za jednotlivé voľné živnosti, za polovičný správny poplatok za viazané živnosti ako aj za polovičný súdny poplatok  založenie obchodnej spoločnosti, na základe čoho klient šetrí 5 EUR za každú jednu voľnú živnosť, 7,50 EUR za každú jednu viazanú živnosť a 166 EUR za súdny poplatok za založenie s.r.o.

Advokát pripraví klientovi všetky dokumenty potrebné na založenie obchodnej spoločnosti a na klientovi ostáva len  otvoriť si podnikateľský účet v banke, zabezpečiť list vlastníctva od nehnuteľnosti, kde bude mať sídlo obchodná spoločnosť a overiť si svoje podpisy na pripravených dokumentoch.

 

 

Na založenie s.r.o. vypracuje advokát podľa pokynov a potrieb klienta:

  • zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti;
  • zakladajúcu listinu alebo spoločenskú listinu;
  • žiadosť na daňový úrad;
  • podpisový vzor konateľa;
  • nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti;
  • potrebné prehlásenia spoločníkov spoločnosti;
  • všetky ostatné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti;