Poskytovanie právneho poradenstva advokátom v oblasti trestného práva  spočíva najmä:
 
 
   • v zastupovaní osôb v trestnom konaní v procesnom postavení svedok – poškodený a v uplatňovaní nárokov na náhradu škody v trestnom konaní,
   • v obhajobe osôb v každom štádiu trestného konania v procesnom postavení obvinený alebo obžalovaný,
   • v poskytovaní právneho poradenstva ako aj právnej analýzy trestného konania,
   • vo vypracovávaní trestných  oznámení,
   • vo vypracovávaní  sťažností voči uzneseniam,
   • vo vypracovávaní  opravných prostriedkov a to riadnych ako aj mimoriadnych,
   • vo vypracovávaní  žiadostí, vyjadrení resp.  návrhov v trestnom konaní,
   • v zastupovaní osôb v priestupkovom konaní.