Poskytovanie právneho poradenstva advokátom v oblasti rodinného práva  spočíva najmä:
 
 
   • v príprave návrhov a iných podaní v rozvodových konaniach a konaniach o úprave rodičovských práv  a povinností (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom  a pod.),
   • v  zastupovaní klienta  v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv  a povinností (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom  a pod.),
   • v zastupovaní klienta v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva,
   • v zastupovaní klienta vo vysporiadaní BSM,
   • vo vypracovaní všetkých druhov rodičovských dohôd.