V právnom poradenstve advokátskej kancelárie týkajúcom sa práva obchodných spoločností je zahrnuté:

  • založenie a likvidácia obchodných spoločností;
  • právne poradenstvo pri prevode alebo nadobúdaní obchodných podielov v s.r.o.;
  • vypracovanie právnych rozborov na základe dopytu klienta;
  • vypracovanie zmlúv upravujúce obchodné vzťahy s obchodnými partnermi klienta;
  • účasť advokáta na obchodných stretnutiach s obchodnými partnermi klienta;
  • správa a vymáhanie pohľadávok klienta;
  • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní;