Kontakt


JUDr. Andrej Bartakovič, advokát



OFFICE:

Šibeničný vrch 4575/1A
979 01 Rimavská Sobota



Adresa na doručovanie:

Veterná 1736/79
979 01 Rimavská Sobota



mobil: 00421 917 648 997

e-mail: office@akbartakovic.sk

web: www.akbartakovic.sk