Fakturačné údaje


JUDr. Andrej Bartakovič, advokát

Veterná 1736/79
979 01 Rimavská Sobota


IČO: 42193745
DIČ: 1031975736
IČ DPH: SK1031975736


bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu:
SK23 0900 0000 0003 8295 3746