Advokátska kancelária Rimavská Sobota

JUDr. Andrej Bartakovič, advokát

 
 

mobil:  0917 648997
email:  office@akbartakovic.sk
web:    www.akbartakovic.sk
 
 
Office:                                                                              Adresa na doručovanie:
Šibeničný vrch 4575/1A                                                   Veterná 1736/97
979 01 Rimavská Sobota                                                 979 01 Rimavská Sobota